Stay strong

Geet et dir gutt? Du sees mir lo "jo" mee vläicht geet et dir nik gutt an du méchs just wéi wann alles ok wier, du traus dech nik ze…


Read More