11. Adventskalennerdier

Gewann haut op der 11. Adventskalennerdier eng Massage vu Flow Therapy. D’Barbara wäert op deng ganz perséinlech Besoinen agoen. Seng Massagen ginn méi wäit wéi just Muskelentspaanung…looss dech iwwerraschen!


Mady is looking back on 18 years of experience in the Luxembourgish media world. She quit her job at Revue to launch an online magazine in which importance will be given to what makes us feel good – inside and out.

Leave a Reply