E Reesbong

Gewann haut op der Adventskalennerdier 24 en Bong vu Voyages Emile Weber am Wert vun 250 Euro.

Schenk dir oder denge Léifsten fir Krëschtdag oder soss en Dag dach einfach en puer schéin Momenter. A wou kann een dës erliewen? Natirlech an der Vakanz! Dofir ass en Reesbong vu Voyages Emile Weber genau dat Richtegt fir all Moment. Du lees denge Léifsten domat d‘Welt virun d’Féiss.A wat gëtt et Schéineres wéi d‘Virfreed op eng Rees? A Freed ass dach wuel ëmmer dat schéinste Geschenk!


Mady is looking back on 18 years of experience in the Luxembourgish media world. She quit her job at Revue to launch an online magazine in which importance will be given to what makes us feel good – inside and out.

Leave a Reply