Chill deng Nippelen…

Ech sëtzen grad a Florida a mir gëtt bewosst, dass ech ëmmer alles verbesseren oder verännere wëll. Ni ass eppes gutt genuch. Obwuel ech een ganz dankbaren Mënsch sinn… Vläicht…


Read More