My 2021

Am Ufank vum Joer hëlt een sech dacks Saache vir oder et setzt een sech Zieler fir dat neit Joer. Meeschtens zerplatzen déi Virsätz awer erëm an d’Zieler ginn op dat nächst…


Read More