„Äddi Wéi“

Mir sëtzen all Dag vill ze vill um Büro an dat féiert dacks zu Muskelverspaanungen am Schëller- a Réckberäich. Kënnt dann nach Stress dobäi, ass de lästege Réckewéi virprogramméiert… Ech kenne Réckewéi nëmmen all…


Read More