Perfekt on.perfekt

Nach bis den 18. Februar kann een d’Initiativ „on.perfekt“ mat engem klengen (oder groussen) Don ënnerstëtzen, da gëtt d’Bilanz gezunn, wéi vill vun deene gewënschte 95.000 Euro effektiv beim Crowdfunding…


Read More